China

Shenzhen:
Richard Leung
richardleung@dvc.com.hk

Shanghai:
Terence Wong
terence.wong@hogenlovells.com

Beijing:
Helen Shi
hong.shi@fangdalaw.com

Back to top