YMG Committee Members

YMG Committee Members

(Standing) - Alvin Cheng, Lavesh Kirpalani, Edward Chin, Can Eken, Nicholas Tam, Victor Fung, Richard Poon, Genevieve Lam
(Sitting) - Jennifer Wu, Ronald Pang

Chairperson - Mr. Ronald Pang
ronaldpang@gschambers.hk
     
Vice-Chairperson - Mr. Edward Chin
edwardchin@princeschambers.com.hk
     
Vice-Chairperson - Ms. Jennifer Wu
Jennifer.wu@pinsentmasons.com
     
Hon Secretary
(assisted by Richard)
- Mr. Alvin Cheng
alvincheng.ch@gmail.com
     
Treasurer
(assisted by Nicholas)
  Ms. Jessica Chan
jessica.chan.wk@gmail.com
     
Committee Member - Mr. Can Eken
can_eken@yahoo.com.tr
     
Committee Member - Ms. Cordelia Cheng
cordeliaching@hotmail.com
     
Committee Member - Mr. David Luk
y_c_luk@hotmail.com
     
Committee Member - Mr. Gordon Kwok
to.gordon.kwok@gmail.com
     
Committee Member - Mr. Nicholas Tam
nicholas.tam@ogier.com
     
Committee Member - Mr. Richard Poon
richardpoonhk01@gmail.com
     
Committee Member - Mr. Victor Fung
viktornfg29@gmail.com
     
Co-optee - Ms. Genevieve Lam
gjlam2@hotmail.com
     
Co-optee - Henk Brink
hgbrink@gmail.com
     
Co-optee - Mr. Lavesh Kirpalani
laveshk@princeschambers.com.hk

Back to top